Editovat

Pokud si nejste jisti významem některých pojmů, používaných na webu Kvantové cesty, nahlédněte do tohoto slovníčku. Méně známé výrazy jsme zde seřadili abecedně s krátkou vysvětlivkou nebo odkazem na článek, jenž se danému termínu věnuje podrobně.


Afirmace - Krátká povzbuzující prohlášení, která častým opakováním ovlivňují náš život k lepšímu. Cílem afirmací je, aby se uchytily v našem podvědomí a staly se naším vnitřním přesvědčením. Jakmile jim podvědomí "uvěří", stanou se i běžnou součástí našeho života. Lze si takto pomoci k lepšímu zdraví, financím, vztahům, osobním cílům apod. Podrobněji o afirmacích: "Jaký význam mají afirmace?"

Ásana - Sanskrtský výraz pro tělesnou pozici, jež jsou součástí jógy.

Aura - Energetické pole kolem živých organismů, jehož vnímání se lze naučit.

Čakry - Energetická centra našich těl. Nejčastěji jsou rozdělena na sedm základních čaker. Pakliže jsou v harmonii, je v harmonii i náš život.

Duchovní průvodce - Bytost, která je s námi nějakým způsobem spjata. Více o ní hovoří Tamarina v příspěvku "Hovořím se svým duchovním průvodcem?"

Channeling nebo též "čtení z kvantového pole" je stav vědomí, během něhož je možné získávat informace z jemnohmotného světa. Více informací v článku "Co je to channeling?" nebo v článku "Co je to čtení z kvantového pole?"

Inkarnace - Vtělení jemnohmotného vědomí (duše) do lidského těla. Většinou bývá vnímána významově stejně jako slovo "reinkarnace". Naší podstatou je vědomí, které je nesmrtelné a na planetu Zemi se opakovaně vrací, aby zde zažilo zkušenosti hmotného světa. Ty probíhají právě v lidském těle. Duchovní rozvoj spočívá právě v uvědomování si své podstaty, která bývá velmi utlumována myslí, předsudky a programy, které jsme v průběhu pozemského života přijali za pravdivé. 

Jemnohmotný svět - Využívají se pro něj také označení "kvantové pole", "informační pole", "morfické pole" či "morfogenetické pole". Více v příspěvku "Co je to jemnohmotný svět?"

Jóga - Více v článku "Co je to jóga?"

Kvantová bytost - Též "energetické bytosti" či "jemnohmotné bytosti", které již nejsou ve fyzickém těle. Více v článku "Potřebují kvantové bytosti odpočívat jako my?" Další příspěvek: "Jak komunikovat s jemnohmotnými bytostmi?"

Kvantování - Vědomá tvorba vlastní reality pomocí kvantové vlny. Více v článku "Jak správně kvantovat?"

Kvantová vlna - Kvantová vlna je neustálé proudění energie z našeho srdce, tedy spíše lehce přerušované proudění energie, protože jde o impulzy. Kvantová vlna přináší informaci do kvantového pole, tedy do prostoru kolem nás. Více v článku "Jak správně kvantovat?"

Kvantové pole - Viz pojem "Jemnohmotný svět" nebo článek "Co je to kvantové pole?", případně "Vše je zaznamenáno v kvantovém poli."

Meditace - Zklidnění mysli, které může mít více cílů i podob. Více např. v článku "Jak správně meditovat?"

Morfické pole, morfogenetické pole - Viz pojem "Jemnohmotný svět".

Multidimenzionální bytosti - Pro běžného "smrtelníka" těžko vysvětlitelný pojem. Omezíme se proto na stručnost. Námi viděná "realita" je pouhým zlomkem možností, které nekonečný Vesmír skýtá. "Chytré lidské hlavy" tvrdí, že jsme ve Vesmíru sami… Opak je pravdou, ovšem pokud své vnímání omezíme pouze na to "hmotné", co vidíme, slyšíme nebo nějak měříme, těžko pochopíme, že existuje spousta dalších bytostí, které pracují na mnoha dalších dimenzích či úrovních. Jsou však mezi námi lidé, kteří se umí na tyto bytosti napojit a komunikovat s nimi. Vznikají tak velmi zajímavá svědectví, která nám pomáhají rozšířit naše obzory (pokud o to stojíme).

Osobní rozvoj - Jinak též "seberozvoj" či "sebezdokonalování se". Proces získávání a praktikování nových dovedností a znalostí v různých oblastech života. Více v příspěvku "Co je to vlastně ten osobní rozvoj?"

Prána - Sanskrtský výraz pro "dech". Je to energie životní síly, která prostupuje celý Vesmír a je jakýmsi spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí. S termínem hlouběji pracuje například jóga. Běžná populace si jej spojuje spíše s lidmi, kteří nepřijímají potravu.

Přítomný okamžik - Pojem zpopularizovaný například knihou "Moc přítomného okamžiku" Eckharta Tolleho. Máme tendenci se v myšlenkách nořit do minulosti nebo naopak do budoucnosti a jaksi zapomínáme žít "tady a teď". Je to přitom jedna z nejdůležitějších složek, z nichž se stává naše radost ze života.

Sanskrt - Jeden z 22 oficiálních jazyků Indie, známý například z jógy. Jeden z nejstarších jazyků na světě.

Skrytá zranění - Chování každého z nás ovlivňuje jedno z pěti skrytých zranění, která mají svůj původ zpravidla v ranném dětství. Více se o nich dozvíte na stránce, věnované webináři "Jak náš život ovlivňují skrytá zranění."

Synchronicita - Někdo ji nazývá jako "náhodu", ovšem ve skutečnosti jde o práci Vesmíru, který nám různými "náhodami" dává znamení a poodhaluje možnosti, které máme při tvorbě vlastní reality. Jsou to ty chvíle, kdy na někoho myslíte a on se vám druhý den ozve, kdy vám kamarád doporučí knihu, kterou jste "náhodou" včera dostali k narozeninám apod. Více v příspěvku "Co je to synchronicita?"

Tamarina - Označení konkrétní jemnohmotné bytosti, která komunikuje s Jiřím Lexou a ochotně odpovídá na otázky, které nás zajímají. V minulosti byla již mnohokrát inkarnována na naší planetě, ale nyní již je s námi ve spojení pouze přes kvantové pole. Více se dozvíte v článku "Kdo je Tamarina?"

Třetí oko - Pojem pro mimosmyslové vnímání a vnitřní vědění. Lze jej označit i jako "intuici" nebo "napojení" na "zdroj vědění". Tyto schopnosti lze rozvíjet a máme je všichni. Souvisí také s jasnovidectvím, telepatií či čtením myšlenek.

Veganství - Postoj, filozofie či životní styl, odmítající využívat zvířecí produkty k lidskému užitku, tedy nejen jako jídlo.

Vegetariánství - Bezmasé stravování, tedy nejedení masa.

Vitariánství - Výživový směr založený na přijímání výhradně tepelně neupravených potravin. Vychází z toho, že potraviny, které projdou tepelnou úpravou nad 42-45 stupňů Celsia ztrácí živiny.

Vnitřní zranění - Viz pojem "Skrytá zranění".

Záměr - Myšlenka, kterou chceme zrealizovat. Cílem Kvantové cesty je, umět si do prostoru posílat záměry správným způsobem, aby došlo k jejich realizaci. Podrobněji např. v příspěvku "Jak si tvořit vlastní realitu pomocí záměru?"

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti